Waliif Education SC

Manneen Barnootaa Akkaadaamii Waliif Dameelee hundatti guyyaan kabaja aadaa haala ho’aan kabajame

12 Jan 2023
Guyyaan Kabaja Aadaa Manneen Barnoota Akkaadaamii Waliifitti barattoonnii aadaa boonsaafi dilbii uummanni Oromoo qabu akka baraa guddataniif hubannoo uumuuf waggaa waggaan kan kabajamu yoo ta’u, bara kanas agarsiisa uffata aadaa,gosoota nyaata, shubbisa,meeshaaleefi aadaalee godinaalee Oromiyaa hundaa walbarsiisuufi agarsiisuun kabajamee ooleera.
—————————————————–
‘Lammiin barate,mataa olqabatee deema’
Waldaa Aksiyoona Barnoota Waliif
Odeeffannoowwan Keenya argachuuf
Karaalee toora ;
Email; givehopeto3g@gmail.com
Facebook; Waliif Education Share Company
#Koottaa Waliin Wayyaa!
#Better Together