B/Jeneraal Taaddasaa Birruu

Waldaan Aksiyoona Barnoota Waliif Kayyoosaa ijoo lamaan ; lammiilee eenyummaa isaaniitti boonaniifi Sirna Gadaatiin baratanii falaasama Hooggansa Gadaa Addunyaatti beeksiisuu danda’an, barnoota Saayinsiifi Teknolojiitiin kan qarooman uumuufi Abbootii Aksiyoonaa keenya diinagdeen jabeessuuf jedhu galmaan gahuuf ciminaan hojjetaa Jira.

Karaalee toora ;

Email; walifedunet@gmail.com

Facebook; Waliif Education Share Company

Telegram; https://t.me/walifedu,nu hordofaa.

Koottaa Nu Waliif Wayya!

+2

12You and 11 others

1 Comment

Like

Comment

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *