Guyyaan Kabaja Aadaa Manneen Barnoota Akkaadaamii Waliifitti barattoonnii aadaa boonsaafi dilbii uummanni Oromoo qabu akka baraa guddataniif hubannoo uumuuf waggaa waggaan kan kabajamu yoo ta’u, bara kanas agarsiisa uffata aadaa,gosoota nyaata, shubbisa,meeshaaleefi aadaalee godinaalee Oromiyaa hundaa walbarsiisuufi agarsiisuun kabajamee ooleera.

—————————————————–

‘Lammiin barate,mataa olqabatee deema’

Waldaa Aksiyoona Barnoota Waliif

Odeeffannoowwan Keenya argachuuf

Karaalee toora ;

Website; https://waliifedu.net

Email; givehopeto3g@gmail.com

Facebook; Waliif Education Share Company

Telegram; https://t.me/walifedu Fi https://t.me/walif_edu_group‘ nu hordofaa.

#Koottaa Waliin Wayyaa!

#Better Together

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *